37251_945نماینده مردم اهواز در مجلس نهم گفت: عزل استاندار خوزستان بی‌ارتباط به ورود ۱۴ نماینده اصولگرا به مجلس از میان ۱۸ نماینده خوزستان نیست اصلاح طلبان تندرو این نتیجه برایشان قابل قبول نبود و دنبال بهانه‌ای برای عزل مقتدایی بودند.

سیدشکرخدا موسوی در ارتباط با تغییر ناگهانی استاندار خوزستان اظهار داشت: جابه جایی ناگهانی مقتدایی جز عزل وی نام دیگری ندارد.

وی انتصابات اخیر استاندار را یکی از دلایل عزل مقتدایی دانست و گفت البته از آنجایی که مقتدایی زیر بار خواسته‌های حضرات مشارکتی نمی‌رفت برای همین به دنبال تغییر او بودند.

موسوی گفت: در گذشته هم به دنبال عزل مقتدایی بودند که ما با جمع کردن امضا از نمایندگان استان مانع این مسئله شدیم.

وی افزود: وزارت کشور از مقتدایی خواسته بود تعدادی از این انتصابات اخیر را انجام ندهد او هم گفته بود من استاندارم و باید برای عزل و نصب‌ها اختیارات داشته باشم.

نماینده مردم اهواز با بیان اینکه انتصابات اخیر استاندار نسبت به انتصابات دو سال پیش بهتر و منطقی‌تر بود گفت: شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در خوزستان به دنبال تغییر مقتدایی بود این را بدانید در انتصابات وزارت کشور رحمانی فضلی  وزیر هیچ کاره وزارت کشور است.

وی ادامه داد: با وجود تمام انتقاداتی که به استاندار داشتیم اما اصلاً در این شرایط جابه‌جایی وی به صلاح استان نبود، عزل استاندار خوزستان به این نحو توهین به مردم خوزستان است.

نماینده مردم اهواز خاطرنشان ساخت: عزل استاندار خوزستان بی ارتباط به ورود ۱۴ نماینده اصولگرا به مجلس از میان ۱۸ نماینده خوزستان نیست اصلاح طلبان تندرو این نتیجه برایشان قابل قبول نبود و دنبال بهانه‌ای برای عزل مقتدایی بودند.

اشتراک این خبر در :